Thực Tập Sinh Kỹ Năng

Cẩm nang dành cho thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản, những kinh nghiệm cần biết khi đi xuất khẩu lao động Nhật Bản của các tu nghiệp sinh đang học tập và làm việc tại Nhật.

bang-luong-toi-thieu-ld-nhat-ban